Kariera

Aktualizacja z dnia 26.04.2022

 

Grupa KDM jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży sanitarnej głównie w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Oferujemy naszym zleceniodawcom profesjonalne usługi w skład których wchodzą: projektowanie, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie oraz obsługa serwisowa (gwarancyjna i pogwarancyjna).
Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy osób na stanowiska:

 

SERWISANT/ MONTER INSTALACJI KLIMATYZACJI

Opis stanowiska:
 • Konserwacja urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych;
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych
 • Montaż i uruchomienie nowych urządzeń.
Wymagania:
 • Min. roczne doświadczenie w serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Najważniejsze dla nas jest doświadczenie a nie wykształcenie;
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania awarii oraz ich usuwania;
 • Umiejętność samodzielnego montażu i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych;
 • Mile widziane uprawnienia SEP E1;
 • Mile widziane uprawnienia F-GAZ;
 • Prawo jazdy kat. B - w celu użytkowania samochodu służbowego
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Stałe godziny pracy 8.00-16.00 + sporadycznie praca po godzinach (dodatkowo płatna)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie na umowę o pracę;
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Jakościowe i meteoryczne wdrożenie do pracy;
 • Ścieżkę rozwoju zawodowego;
 • Płatne nadgodziny;
 • System premiowy;
 • Płatne dyżury;
 • Udział w licznych szkoleniach branżowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych tj. szkolenia SEP, F-GAZ, podnośniki);
 • Możliwość korzystania z pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit dla siebie oraz rodziny.
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Administratorem Państwa danych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa KDM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-336) przy ul. Połczyńskiej 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000304845, NIP: 952-204-56-21, dalej jako: „Administrator”.
Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@grupakdm.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 § 1 pkt 1-6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - art. 221 § 1 pkt 4-6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zarówno w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna), natomiast inne dane - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności przyszłego kandydata/kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy), jak również w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.